Velkommen til Tranekær

Organisationforhold:

Tranekær er en fondejet institution, der er døgnåbent hele året. Tranekær er godkendt som et samlet tilbud for henholdsvis voksne visiteret jf. Servicelovens § 107, stk. 2 , samt børn og unge visiteret jf. Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 8.

 

Botilbuddet er godkendt til, at det kan benyttes som botilbud/opholdssted for nedennævnte målgruppe jf. Servicelovens § 144, stk. 1 og § 142, stk. 5. Endvidere er Tranekær godkendt til at drive støtte i egen bolig til beboere, der har været indskrevet på Tranekær.