Velkommen

Organisationsforhold på Tranekær:

Tranekær er en fondsejet institution. Der er døgnåbent hele året. Tranekær er godkendt som et samlet tilbud for henholdsvis voksne visiteret jf. Lov om social service § 107, stk. 2 , samt børn og unge visiteret jf. Lov om social service § 52, stk. 3, nr. 8.

 

Botilbuddet er godkendt til, at det kan benyttes som botilbud/opholdssted for nedennævnte målgruppe jf. Lov om social service § 144, stk. 1 og § 142, stk. 5.. Endvidere er Tranekær godkendt til at drive støtte i egen bolig til unge, der har været indskrevet på Tranekær.