Pædagogik

Den grundlæggende pædagogik på Tranekær, er bygget op ud fra principperne i TEACCH metoden. Her er tydelig struktur, forudsigelighed og visualisering vigtige elementer i hverdagen, for at give den enkelte beboer overblik, i en konkret opgave, og dermed tryghed, der giver udviklingsmuligheder og lyst til læring.

Hertil bruges individuelle skriftlige, detaljerede struktur- og køreplaner, og appen ScanHow, som et visuelt støtteredskab til udførelse af dagligdags gøremål f. eks. pakke taske, rengøring og madlavning.

Endvidere benyttes også KAT-kassen som et støtte- og læringsredskab til eksempelvis kommunikation, pejling på smerte og humør osv. KAT-kassen bruges også som et redskab til læring om egne og andres følelser (kropssprog, ansigsmimik osv.)

Af andre pædagogiske tilgange, der bruges på Tranekær, kan der nævnes:

  • Anerkendende pædagogik
  • Low arousal
  • Social stories
  • Samtaler
  • Relationspædagogik
  • Oplevelsespædagogik
  • Bevægelsespædagogik

På Tranekær ser vi på det enkelte menneske og dets udfordringer, behov og ønsker. Derfor arbejdes der ofte med elementer fra de forskellige pædagogiske redskaber og metoder, der hjælper beboeren til størst mulig selvstændighed og frihedsfølelse.

Pædagogisk praksis:

Dagligdagen er bygget op om individuelt udarbejdede strukturplaner. Til opgaverne i løbet af dagen, er der lavet detaljerede køreplaner for blandt andet rengøring og madlavning.

             

Det er visualiseret for beboerne, hvor køkkentingene har deres plads, så det er mere overskueligt for beboerne at rydde op og finde de ting de skal bruge.