Fysiske rammer

Fysiske rammer på Tranekær:

Tranekær er beliggende i landbrugsområde i Jammerbugt Kommune. Stuehuset på 215 kvadratmeter indrettet med fem værelser, som beboerne selv møblerer, fælles opholdsstue, køkken og to badeværelser. I en særskilt bygning er der indrettet to træningslejligheder med eget tekøkken og fælles bad, toilet samt vaskemaskine og tørretumbler. Desuden rummer bygningen kontor, klub/kreativt værksted. Stedets ni personers bus bruges såvel til oplevelser i naturen som til at sikre at beboerne kan tage aktivt del i klub- og foreningsliv.

 

 

 

Ture ud af huset og arrangementer:

På Tranekær tilbydes flere ture ud af huset hen over året:

Skitur til Norge

Sølund Musik Festival

Sommertur

Efterårstur

Træningslejr m. tur til grænsebutikker

 

Vi vægter relationen og kommunikationen til beboernes netværk højt. Derfor inviterer vi flere gange årligt til familearrangementer:

Forårsfest

Høstfest

Julehygge

Kaffe efter den årlige julemiddag

Herudover afholdes forældremøder og samtaler ved behov.

 

På Tranekær vægtes dialogen og den fysiske aktivitet højt i det pædagogiske arbejde, således at beboerne får mulighed for at opnå øget selvværd og størst mulig frihedsfølelse i eget liv.

 

 

 

 

Tranekær tilstræber at vedligeholde og udvikle beboernes praktiske og sociale færdigheder,således at den enkelte kan håndtere dagligdagen selvstændigt i størst muligt omfang – i og uden for levegruppen på Tranekær.

 

Beboerne på Tranekær skal deltage i den daglige husførelse i forhold til de ressourcer og færdigheder den enkelte besidder. Ligeledes skal beboerne indgå i arbejdet med dyrehold og almindelig vedligeholdelse af stedet, hvorved den enkeltes specifikke færdigheder bliver afdækket, styrket, vedligeholdt og bliver værdisat, så de opnår bedst mulige forudsætninger for at opleve eget værd og at være deltagende i stedets og samfundets normer og værdier.

Beboerne skal udføre den personlige hygiejne dagligt, således de altid mødes velsoigneret.

På Tranekær skal beboerne være aktive i deres fritid, således den enkeltes sundhed, fysisk og psykisk, tilgodeses optimalt.