Målgruppe

Målgruppe:

Målgruppen er unge og voksne mennesker med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder autisme eller lignende kontakt- og personlighedsforstyrrelser, som er livslange handicap.

Fælles for målgruppen er deres store behov for støtte til at strukturere og forudsigeliggøre deres hverdag.

Det er mennesker, der ikke på almindelige vilkår, eller kun i stærkt begrænset omfang, kan benytte samfundets tilbud i dagtimer og fritid.

Der modtages kun beboere, der anbringes af egen fri vilje og således er indstillet på at indgå i botilbuddets sociale og praktiske aktiviteter. Det er den pågældendes sagsbehandler, der ved indskrivningen, og i samarbejde med beboeren og Tranekær, opsætter mål for de forskellige aktiviteter.

Der modtages ikke personer i aktivt misbrug, af hverken stoffer eller alkohol. Beboerne skal som udgangspunkt være aktive i et dagbeskæftigelsestilbud, med henblik på uddannelse- og/eller erhvervsafklaring, eller beskyttet beskæftigelse.